خاک لومی چیست و چه ویژگی های دارد؟

به گزارش وبلاگ 3 جعبه، خاک لومی بهترین خاک برای کاشت انواع گیاهان و کشاورزی است. خاک لوم ترکیبی از 40 درصد شن، 40 درصد سیلت و 20 درصد رس همراه با مواد هوموسی است. در این خاک ریشه گیاه به راحتی به عناصر غذایی، آب و هوا دسترسی دارد.

خاک لومی چیست و چه ویژگی های دارد؟

خاک به عنوان محیط کشت گیاهان از ابتدای زندگی بشر مورد توجه بوده است و همچنین به عنوان یک محیط زنده قادر به تجزیه بسیارى از آلودگی ها و مواد زائد است و محلی برای ساختن مسکن، جاده ها و سدها و به طور کلی مکانی برای زندگی کردن است. در این بخش از وبلاگ 3 جعبه به معرفی خاک لومی به عنوان بهترین نوع خاک برای کاشت گیاهان و ویژگی های آن پرداخته می گردد.

تعریف خاک لوم

خاک لومی ترکیبی طبیعی از سه جز اصلی رس (Caly)، شن (Sand) و سیلت (Silt) است. در حقیقت واژه لومی (Loam)، نوعی بافت خاک است که حد واسط بین بافت شنی و رسی می باشد. همچنین در بعضی منابع، خاکی که از طغیان آب در کنار رودخانه ها باقی می ماند را نیز خاک لوم می گویند که از نظر مواد غذایی بسیار غنی بوده و جزو بهترین خاک های کشاورزی جهت کشت اغلب گیاهان به شمار می رود.

برای معین بافت خاک از مثلث بافت خاک استفاده شده و بسته به درصد اجزای تشکیل دهنده خاک معین می گردد. به طور کلی این خاک ترکیبی طبیعی از ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 40-40-20 (40 درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ، 40 درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ و 20 ‫درﺻﺪ رس) است.

خاک لومی بسته به میزان اجزای شن، سیلت و رس موجود در آن به انواع مختلف لوم ماسه ای، لوم سیلتی، لوم رسی، لوم رسی ماسه ای، لوم رسی سیلتی و لوم تقسیم می گردد و بر این اساس محدوده ای که اجزای خاک لومی در آن قرار می گیرند شامل 30-10 درصد رس، 50-30 درصد سیلت و 50-25 درصد شن می باشد. بر این اساس این خاک خصوصیات هر سه گروه این ذرات را دارد و از این رو بهترین خاک برای کاشت انواع گیاهان و فراوری محصولات کشاورزی است.

خصوصیات خاک لومی

ﻟﻮم اﻳﺪه آل ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎک ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﺎﻏﺪاری و ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ چرا که این خاک ﻣﻮاد ‫ﻣﻐﺬی را بخوبی در ﺧﺎک ﺣﻔﻆ میﻧﻤﺎﻳﺪ و همزمان ﺑﻪ آب و هوا اﺟﺎزه ﺣﺮﻛﺖ آزاد و راﺣﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎک را می دﻫﺪ. بعضی از مهمترین خصوصیات خاک لومی عبارتند از:

  • اندازه ذرات خاک لومی متوسط بوده (حد واسط بین ذرات رس و شن) و از این رو فضای کافی برای تهویه و آب مورد احتیاج گیاه در بین خلل و فرج آن وجود دارد.
  • حاصلخیزی خاک های لومی نسبتا بالا است و مقادیر مورد احتیاج عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار می دهد.
  • ﻟﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر طبیعی دارای ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﻫﻮﻣﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﻮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی و زهکشی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ خاک رسی و سیلتی دارد.
  • مقاومت خاک لومی در برابر انواع فرسایش نسبتا بالا است و هدررفت کمتری دارد.

نحوه شناسایی خاک لومی

یکی از راه های تشخیص بافت انجام آزمایشات معین بافت خاک در آزمایشگاه های خاکشناسی است؛ ولی متخصصان خاک و کشاورزان با تجربه نیز می توانند به وسیله روش لمسی بافت خاک را تشخیص دهند. به این منظور برای شناسایی خاک لومی مقداری از خاک مورد نظر را مرطوب نموده به طوریکه خیس و غرقاب نگردد و آن را در داخل دست خود فشار دهید، در خاک لومی بعد از فشرده کردن توده خاک و باز کردن دست، توده خاک تا حدودی شکل می گیرد اما به تدریج روی آن ترک افتاده و قسمت هایی از آن جدا می گردد.

به طور کلی انتخاب نوع خاک برای کاشت هر نوع گیاه بسیار مهم است، زیرا بیشتر گیاهان در هر خاکی رشد مناسب ندارند. بنابراین هر گیاهی باید در خاک مناسب خود کاشته گردد. از این رو معین بافت خاک و تشخیص نوع آن از مهمترین مسائل قبل از اقدام به کاشت گیاهان است. همچنین گفتنی است با مخلوط کردن این اجزا نمی توان به طور مصنوعی بافت خاک را فراوری کرد. خاک موجودی زنده است و برای تشکیل احتیاج به سال ها زمان و فرایندهای مختلف شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی دارد.

مجله وبلاگ 3 جعبه

منبع: ستاره

به "خاک لومی چیست و چه ویژگی های دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خاک لومی چیست و چه ویژگی های دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید